1. PRIVĀTUMA POLITIKA

Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un vietnes apeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.

Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – iegādāties preces, pakalpojumus vai saņemt informāciju.

Mēs cienām Jūsu privātumu un daram visu iespējamo lai uzglabātu Jūsu personas datus drošībā.

Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Jūsu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, kā apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību.

Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.

 

2. KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM UN APSTRĀDĀJAM?

Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt.

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:

- klienta vārds un uzvārds;

- tālruņa numurs;

- e-pasta adrese;

- preču vai pakalpojumu piegādes adrese.

Mēs apstrādājam, taču neuzglabājam šādus bezpersoniskos datus:

- sīkdatnes.

Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.

Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu vietnes pakalojumus, piemēram: pasūtījumu reģistrāciju, sazinaties ar klientu atbalstu, izmantojot atsauksmju veidlapu vai e-pastu.

 

3. MAKSĀJUMA INFORMĀCIJA

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

- Jūsu bankas konta numurs;

- bankas iestādes nosaukums;

- Jūsu tālruņa numurs;

- e-pasta adrese.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

 

4. KĀDEĻ MĒS APKOPOJAM JŪSU DATUS

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:

- pārdodu mūsu preces un pakalpojumus;

- pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;

- nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;

- atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;

- nodrošināut Jums personalizētu piekļuvi mūsu vietnei;

- pārvaldītu Jūsu kontu, ja Jums tāds mūsu vietnē ir;

- sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu.

 

5. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATUS

Klienta personisko informāciju mēs glabājam 5 gadus:

- lai nodrošinātu iegādāto preci ar garantijas un pēcgarantijas atbalstu;

- lai sazinātos ar Jums par pieprasījumu;

- grāmatvedībai;

- lai pārvaldītu Jūsu iestatījumus un tiesības.

Pēc 5 gadu termiņa beigām, personas dati tiks iznīcināti, ja Jūs nepieprasīsiet savu datu dzēšanu, izmantojot vietni, vai arī personīgi ierodoties birojā (ar personu apliecinošu dokumentu) šajā periodā.

 

6. DATU NODOŠANA TREŠĀJĀM PERSONĀM

Trešās personas var būt datu centri, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumi, mākoņu glabāšanas pakalpojumu pārstāvji utt. Personīgo datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

 

7. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mēs izmantojam sesiju un pastāvīgos sīkfailus, lai:

- uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti;

- atpazītu jaunus vai esošos klientus;

- atcerētos Jūsu preferenču iestatījumus, piemēram, iestatījumus preču saraksta atainošanai;

- atcerētos, vai Jūs jau esat atbildējis uz uznirstošo logu jautājumiem (neprasīt, lai Jūs to darītu vēlreiz);

- atcerētos, vai Jūs piekrītat (vai ne) izmantot mūsu sīkdatnes mūsu vietnē;

- nosūtītu Jums reklāmas ziņas, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm;

- savāktu uzticamu informāciju par Vietnes lietošanu, kas ļaus mums novērtēt, cik labi vietne atbilst lietotāju vajadzībām un veikt nepieciešamos uzlabojumus;

- analizētu, kuras lapas Jūs apmeklējat un kādus lietotāja konfidencialitātes rīkus Jūs izmantojat.

Ieslēgtas sīkdatnes nav obligāti nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām, taču tās nodrošinās Jums labāku pieredzi, vietni izmantojot.

Tomēr Jūs jebkurā laikā varat dzēst vai bloķēt sīkfailus. Tādā gadījumā dažas šīs vietnes funkcijas nevarēs pareizi darboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu Jūs personīgi, un apkopotie dati tiek glabāti mūsu uzraudzībā.

Sīkfailus neizmanto citiem mērķiem, izņemot šeit minētos.

 

8. LIETOTĀJA TIESĪBAS

Normatīvie akti par personas datu aizsardzību, tai skaitā Vispārīgā datu aizsardzības regula dod Jums virkni tiesību, savukārt, mums jānodrošina Jums iespēju tās izmantot.

- Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personiskās informācijas kopiju, lai pārbaudītu uzglabātās informācijas precizitāti un / vai labotu vai atjauninātu šos datus;

- jebkurā laikā Jūs varat atteikties saņemt e-pastus;

- gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas kalpo par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;

- Jums ir tiesības saņemt Jūsu datu apstrādes apstiprinājumu, tiesības pārskatīt apstrādātos datus, iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, to nozīmi un Jums no tā izrietošajām sekām;

- Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu pilnībā izdzēsta (ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu).

Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms sniegt Jūsu pieprasīto informāciju par saviem personīgajiem datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu un / vai personīgi apmeklēt mūsu biroju. Ja Jūs nevarat pierādīt savu identitāti, mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu.

Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar Jūsu personisko datu dzēšanu, piemēram:

- nespēja mums identificēt Jūs kā klientu, ja sazināties ar klientu un garantijas atbalsta dienestu;

- grūtības vai nespēja identificētu Jūsu pirkumu, gadījumā ja vēršaties garantijas apkalpošanas centrā;

- sarežģījumi vai pilnīga neispējamība atgūt pirkuma dokumentus to pazaudēšanas gadījumā;

- un citi riski.

 

9. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.