KVALITĀTE UN  PROFESIONĀLAIS ATBALSTS - ILGAS DZĪVES GARANTIJA

Cienījamais Pircēj! Pateicamies, ka izvēlējaties preci. Mūsu izvēles priekšrocība ir augstās kvalitātes izstrādājumi un pieejamās cenas.

Garantijas noteikumi: Pircējam garantijas laikā ir tiesības uz bezmaksas remontu garantijas darbnīcā ievērojot garantijas noteikumus.

1. Garantija ir spēkā no ražojuma pārdošanas dienas līdz garantijas talonā  noteiktajam termiņam, ja pircējam ir:

Pirkuma čeka oriģināls, kur redzams pārdošanas datums.

Garantijas talons, ko veikala pārdevējs pareizi un precīzi aizpilda, norādot ražojuma nosaukumu, tā sērijas numuru, pārdošanas datumu, garantijas laiku un ar skaidru firmas-pārdevēja zīmogu.

2. Firma saglabā sev tiesības atteikt garantijas remontu šādos gadījumos:

Nav iesniegti dokumenti, minēti p.1.

Informācija dokumentos nepilna vai neskaidra.

Sērijas numurs uz ražojuma likvidēts, dzēsts mainīts vai neskaidrs.

3. Ražojums tiek noņemts no garantijas apkalpošanas (remonta) šādos gadījumos:

Ražojumam ir mehāniski bojājumi, krišanas pēdas vai tie radušies nepareizas transportēšanas dēļ, kuru veicis pats klients.

Bojājumi nekvalificētas uzstādīšanas dēļ (uzstādīšanas noteikumi skatīt ražotāja instrukcijā), kad tam vajadzīga speciāla pieslēgšana un uzstādīšana, ja to ir veicis pats klients.

Netiek ievēroti lietošanas noteikumi, norādīti lietošanas instrukcijā.

Konstatētas, nekvalificētas iejaukšanas un (vai) remonta pēdas.

Ražojums, kas paredzēts personiskām (sadzīves) vajadzībām, izmantots ražošanas un (vai) profesionāliem mērķiem, kā arī citiem mērķiem, kuri neatbilst tiešajam nolūkam.

Bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, kādām vielām vai kukaiņiem.

Bojājumu izraisījusi apkārtējā vide - kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, šķidrumi, nejauši ārēji faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.).

Bojājums radies dabas stihijas (plūdi, vētra, ugunsgrēka u.tml.) dēļ;

Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai valsts standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ.

Bojājums, kuru izraisījusi nestandarta un (vai) nekvalitatīvu materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju  (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar audiokasetēm un videokasetēm) lietošana.

4. Garantija netiek attiecināta uz elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, distanču vadības pultīm, izejmateriāliem un piederumiem, kā arī programmnodrošinājumu.

5. Ražojums var būt apmainīts vai atgriezts atpakaļ tikai ar šādiem nosacījumiem:

Jābūt dokumentiem, minētiem p.1.

Ražojumam jābūt tirdzniecībai derīgam.

Lietošanas termiņam jābūt ne vairāk par 1 gadu no pirkuma brīža.

Ražojumam jābūt oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā atbilstoši instrukcijā vai pasē noteiktam komplektam.

6. Papildu noteikumi:

Bojātā ražojuma nogādāšana notiek uz pircēja rēķina.

Defekts tiek novērsts ne ilgāk kā 10 darbadienu laikā. Ja komplektējošās detaļas jāpasūta izgatavotāju firmā, tad remontu izpildes termiņš tiek atrunāts atsevišķi.

Pēc garantijas termiņa beigām remontam piedāvājam cenas ar atlaidēm.